Yunus Emre Şiirleri

Düzenleyen: Dr. Necati Aksu 

Osmanlıca Divâna Git

 
 

Yunus Emre Kimdir?

 


 
   

 

BEN DERVİŞİM DİYENE

Ben dervişim diyene, bir ün idesim gelir,

Tanıyuben şimdiden, varıp yitesim gelir.

 

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir,

Varub anın üstüne, evler yapasım gelir.

 

Altında gayya vardır, içi nâr ile pürdür,

Varub ol gölgelikde, biraz yatasım gelir.

 

Ta'n eylemen hocalar, hatırınız hoş olsun

Varuben ol tâmuda, biraz yanasım gelir.

 

Andan Cennete varam, Cennette Hakk'ı görem,

Hûri ile gılmanı, bir bir koçasım gelir.

 

Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme,

Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir.

 


Yunus Emre